Intervista në “TABU me Nexhën” (April 16, 2022)

Intervista në Madam (June 29, 2021)

Intervista në Madam (May 9, 2021)

Intervista në ON AIR Radio Kosova (May 7, 2019)

Intervista në Klan Kosova (Aug 25, 2018)

Intervista në KTV (Aug 25, 2018)