NGA JETA NË JETË – SEPSE…

Ky libër i dedikohet babit tim, në 2-vjetorin e ikjes së tij nga kjo jetë.

Në këtë libër mund t’i gjeni 10 raste të ndryshme të seancave të mbajtura nga unë, me kilentë të ndryshëm, përmes teknikës kuantike shëruese të hipnozës (QHHT).

Emrat e klientëve të përdorur në libër janë fiktivë, për ta ruajtur anonimitetin e tyre. Në formë të dialogut janë të përfshira vetëm pjesët kryesore të seancës, në mënyrë që lexuesi të përqendrohet në pjesën përmbajtësore.

Ju ftoj që, me mendje të hapur e me zemër të pastër, t’i lexoni rastet e përshkruara në libër.

SHKARKO LIBRIN (FALAS)

111-quotes-cover

111 QUOTES (111 THËNIE)

This book is about my personal transformation and development. It came naturally as a day by day inspiration. As a result of my ongoing experience, for 111 days I received 111 quotes.  Most of the inspirations came to me in English language and a few ones in Albanian (my mother tongue). For this reason, I decided to publish all the quotes in both languages (English and Albanian).

This book is a dedication to all those open-minded people who are ready to change their lives. Those who are brave enough to step out of their comfort zone and move beyond their concept of mind.  Especially for those people who are willing to move from their intellectual mind to the wisdom of heart.

I hope this book will open up your mind to a completely new perspective. Moreover, these quotes will inspire you to find your own truth and uniqueness.

GET THE BOOK HERE: