Gjeni si Leonardo Da Vinci

Një nga mendjet më të ndritura që ka pas ndonjëherë raca njerëzore, padyshim se është ajo e Leonardo Da Vincit. Në librin “Leonardo Da Vinci” të biografistit të njohur Walter Isaacson përshkruhen shumë cilësi të Da Vincit, prej gjenialitetit të tij e deri te thjeshtësia e të qenurit njeri i Read more…

Matrica e gjithë materies?!

Shkencëtari gjerman dhe babai i teorisë kuantike, Max Planck, gjatë një fjalimi të mbajtur në Florencë (Itali) në vitin 1944 me temën ‘Natyra e Materies’ (Das Wesen der Materie), ndër të tjera kishte thënë: “E gjithë materia buron dhe ekziston vetëm nga një forcë e cila i mban grimcat e Read more…

Pa pishmon

Në librin “The Power of Regret”, Daniel Pink flet për “pishmonet” (pendimet) që njerëzve ju kanë mbet peng gjatë jetës. Në këtë libër, autori i ndanë pendimet në katër kategori kryesore: pendime bazike (që kanë të bëjnë me shëndetin, edukimin, financat etj), pendimet si mungesë e guximit (shansat të cilat Read more…