Harta e vetes, ndryshimi i bindjes

Në bazë të bindjeve që i kemi të instalume prej familjes, rrethit e shoqnisë, ne e ndërtojmë jetën tonë. Kështu nëse kemi frikë nga lartësia, gjatë gjithë jetës kemi me ba zgjidhje (me ose pa vetëdijen tonë), të cilat na qojnë në situata në të cilat i shmangemi lartësive. Si p.sh. banojmë në kate përdhese, punojmë në zyrën në katin e parë, preferojmë detin e jo malin… e kështu me radhë. Sistemi i bindjeve është sikur sistemi operativ i kompjuterit - i menaxhon proceset dhe komunikimin.  N...
More