Pa pishmon

Në librin “The Power of Regret”, Daniel Pink flet për “pishmonet” (pendimet) që njerëzve ju kanë mbet peng gjatë jetës. Në këtë libër, autori i ndanë pendimet në katër kategori kryesore: pendime bazike (që kanë të bëjnë me shëndetin, edukimin, financat etj), pendimet si mungesë e guximit (shansat të cilat Read more…

Rrezarta Xhaferi

Finding the way

Every group I was ever part of was not telling me the truth. It is not that they were hiding from me… It is just that they didn’t know more than that. Every person I have ever met, was not telling me the truth I was always searching for. They Read more…