PRESPEKTIVA: Si e shohim botën?!

Prespektiva individuale
Prespektiva individuale është këndvështrimi jonë, përmes të cilës e shohim dhe e përjetojmë botën në realitetin fizik 3 dimensional në të cilin jetojmë. Në fillim, kur më erdhi idea për aktivizimin e blogut dhe postimeve të mija online, gjëja e parë për të cilën kam mendu është si me pasqyru sa ma qartë prespektivën time prej të cilës munden me mësu të tjerët. Prespektiva ime ashtu si edhe e juaja është unike, andaj të kërkosh që të tjerët të pajtohen me mendimet e tua dhe mënyrën se si e sh...
More