Prej intelektit… Përtej intelektit

Njeriu është qenie multidimensionale, dhe si i tillë përfshin jo vetëm aspektin intelektual dhe fizik, por edhe atë emocional dhe shpirtëror. Intelekti si koncept, është i orientuar drejt definicioneve, rregullave si dhe zgjidhjeve logjike të problemeve. Ndërsa, aspekti emocional lidhet direkt me emocionet, me atë se si ndihemi përgjatë secilit moment të jetës sonë. Çdo debalans i mundshëm në njërin prej këtyre dimensioneve, shkakton probleme edhe në dimensionet tjera. Kështu, problemet e...
More