Ndryshimi personal – zgjedhje apo zgjidhje?!

Çdo gja që ekziston në botë është në lëvizje dhe iu nënshtrohet procesit të ndryshimit të vazhdueshëm. Njeriu si pjesë e natyrës është pjesë e pandalshme e këtij procesi të ndryshimit. “Nuk ka asgjë të përhershme, përpos ndryshimit" - Heraklitus Ndryshimi si proces është i pashmangshëm, ndërsa ndryshimi personal është zgjedhje; të paktën deri atëherë kur e kuptojmë se kufiri në mes të zgjedhjes dhe zgjidhjes arrin mes gravitetit të influencuar nga ndryshimi i të tjerëve dhe vet-ndryshi...
More