Frekuenca e vibrimit

Koha e leximit: 3 min Një gjë që më fascinon te njerëzit është frekuenca e tyre e vibrimit. Frekuenca e vibrimit është niveli energjetik në të cilin vepron një qenie (gjësend apo çkado tjetër që ekziston në natyrë). Me fjalë të tjera, ajo është “hapërisa” në të cilën jetojmë, veprojmë dhe funksionojmë si qenie. Sa më e lartë frekuenca, aq më lumtur dhe të vetëdijshëm jemi.   Secili njeri në mënyrë të natyrshme është në gjendje me e ndi brezin frekuencor në të cilin vepron ai vet dhe...
More

Why am I such a bad manifestor?

Reading Time: 3 minutes    I have been thinking recently about all the things I have manifested in this lifetime. My family and friends, my job, my spiritual path and my freedom. I am absolutely grateful for all the things I have attained in life right now. One thing I realized I am not good at it is MONEY. I am not a good money manifestor. While thinking about this, I’ve asked myself the following questions:       -   When do I think about __...
More