SHËRIMI apo USHQIMI I EGOS?

Për ta zgjuar aftësinë e natyrshme të urtësisë brenda nesh, duhet me ec rrugën e shërimit të vetes sonë. Për ata që dojnë rezultate të shpejta dhe të menjëhershme, më vjen keq – sepse ky rrugëtim është një maratonë jetësore. Zgjat po aq sa zgjat vet jeta. Shumë më lehtë Read more…

Matrica e gjithë materies?!

Shkencëtari gjerman dhe babai i teorisë kuantike, Max Planck, gjatë një fjalimi të mbajtur në Florencë (Itali) në vitin 1944 me temën ‘Natyra e Materies’ (Das Wesen der Materie), ndër të tjera kishte thënë: “E gjithë materia buron dhe ekziston vetëm nga një forcë e cila i mban grimcat e Read more…

Pa pishmon

Në librin “The Power of Regret”, Daniel Pink flet për “pishmonet” (pendimet) që njerëzve ju kanë mbet peng gjatë jetës. Në këtë libër, autori i ndanë pendimet në katër kategori kryesore: pendime bazike (që kanë të bëjnë me shëndetin, edukimin, financat etj), pendimet si mungesë e guximit (shansat të cilat Read more…