Mësimet prej Perspektivës Individuale tek ajo Universale

Ekzistojnë tri qasje kryesore prej të cilave i marrim mësimet më të mëdhaja në jetë. E para është perspektiva individuale, të cilën e përjetojmë të gjithë pa përjashtim, dhe atë secili në mënyrën e vet. E dyta është përmes mësimeve qe i marrim prej të tjerëve. Ndërsa, e treta dhe e fundit është perspektiva universale, që është niveli ma i lartë që mundet me u perceptu prej njeriut. Prej perspektivës individuale kryesisht marrim mësime që përcjellen me dhimbje, dështime, pakënaqësi e zh...
More

PRESPEKTIVA: Si e shohim botën?!

Prespektiva individuale
Prespektiva individuale është këndvështrimi jonë, përmes të cilës e shohim dhe e përjetojmë botën në realitetin fizik 3 dimensional në të cilin jetojmë. Në fillim, kur më erdhi idea për aktivizimin e blogut dhe postimeve të mija online, gjëja e parë për të cilën kam mendu është si me pasqyru sa ma qartë prespektivën time prej të cilës munden me mësu të tjerët. Prespektiva ime ashtu si edhe e juaja është unike, andaj të kërkosh që të tjerët të pajtohen me mendimet e tua dhe mënyrën se si e sh...
More