Pa pishmon

Në librin “The Power of Regret”, Daniel Pink flet për “pishmonet” (pendimet) që njerëzve ju kanë mbet peng gjatë jetës. Në këtë libër, autori i ndanë pendimet në katër kategori kryesore: pendime bazike (që kanë të bëjnë me shëndetin, edukimin, financat etj), pendimet si mungesë e guximit (shansat të cilat Read more…