Vortex and Freedom

Reading time: 4 min  Everything in life is in the constant change. Change is the key to progress. The more we are adaptive to change, the more are the chances to succeed in life. Our capacity to change is determined by our ability to know ourselves. I asked my students early this semester to use Twitter as a tool to learn and share their thoughts in my class. This was something new to them, as they were not used to use social networking tools (especially Twitter) for educational purposes....
More

Pse positiviteti përdoret për të fshehur “negativitetin”?

Koha e leximit: 3 min Në botën e sotme, një nga trendet aktuale është që të jesh pozitiv. Kudo që të shkosh, takon njerëz që thonë se do të bëjnë gjithçka për të qenë pozitiv. Kjo qasje është OK, për aq sa na duhet të qëndrojmë në humor të mirë dhe të ndjehemi të lumtur për këtë ... Por, e vërteta është se si "pozitiviteti" ashtu edhe "negativiteti" janë dy anët e së njëjtës monedhë. Pra, kur përqendrohemi vetëm në një aspekt të vetes, që është aspekti "pozitiv", ne (pa)qëllimisht mund të "ha...
More

Why positivity is used to hide the “negativity”?

Reading time: 3 min In today’s world, one of the trends is to become positive. Everywhere you go, you meet people saying that they will do anything to stay in a positive vibration. This is absolutely fine, as long as we need to stay in a good mood and feel happy about it … But, the truth is that both “positivity” and “negativity” are two sides of the same coin. So, when we are focused only on one aspect of ourselves which is the “positive” aspect, we (un)intentionally might “forget” the “nega...
More

Frekuenca e vibrimit

Koha e leximit: 3 min Një gjë që më fascinon te njerëzit është frekuenca e tyre e vibrimit. Frekuenca e vibrimit është niveli energjetik në të cilin vepron një qenie (gjësend apo çkado tjetër që ekziston në natyrë). Me fjalë të tjera, ajo është “hapërisa” në të cilën jetojmë, veprojmë dhe funksionojmë si qenie. Sa më e lartë frekuenca, aq më lumtur dhe të vetëdijshëm jemi.   Secili njeri në mënyrë të natyrshme është në gjendje me e ndi brezin frekuencor në të cilin vepron ai vet dhe...
More

Why am I such a bad manifestor?

Reading Time: 3 minutes    I have been thinking recently about all the things I have manifested in this lifetime. My family and friends, my job, my spiritual path and my freedom. I am absolutely grateful for all the things I have attained in life right now. One thing I realized I am not good at it is MONEY. I am not a good money manifestor. While thinking about this, I’ve asked myself the following questions:       -   When do I think about __...
More

Takimi me Heroin

Ishte burrë i pashëm rreth të 30-tave. Kishte floktë të gjata e të zeza. Mbante veshur një jakne ushtrie. Qëndronte i qetë. Për një moment e kthej shikimin kah unë… Ma dha një buzëqeshje të ëmbël, shumë të ëmbël… Shikimi i tij ishte më i pastër dhe më i dëlirë që kisha has ndonjëherë. Aq sa e tejkalonte realitetin njerëzor dhe kalonte në brezin e botës engjëllore. E njofta menjëherë… Prezenca dhe shikimi i tij sikur më ftuan ta ndiqja… E ky ishte rrugëtimi im drejt dhimbjes e plagës së pavetëdij...
More