Finding the way

Rrezarta Xhaferi
Every group I was ever part of was not telling me the truth. It is not that they were hiding from me... It is just that they didn't know more than that. Every person I have ever met, was not telling me the truth I was always searching for. They were all busy trying to find they own ways, even when they seem so confident and were trying to protect their egos. I thought someone out there was going to be there for me, to show me the way, to protect me, to find my truth. I was wrong. I was foolish. ...
More

Vortex and Freedom

Reading time: 4 min  Everything in life is in the constant change. Change is the key to progress. The more we are adaptive to change, the more are the chances to succeed in life. Our capacity to change is determined by our ability to know ourselves. I asked my students early this semester to use Twitter as a tool to learn and share their thoughts in my class. This was something new to them, as they were not used to use social networking tools (especially Twitter) for educational purposes....
More

Pse positiviteti përdoret për të fshehur “negativitetin”?

Koha e leximit: 3 min Në botën e sotme, një nga trendet aktuale është që të jesh pozitiv. Kudo që të shkosh, takon njerëz që thonë se do të bëjnë gjithçka për të qenë pozitiv. Kjo qasje është OK, për aq sa na duhet të qëndrojmë në humor të mirë dhe të ndjehemi të lumtur për këtë ... Por, e vërteta është se si "pozitiviteti" ashtu edhe "negativiteti" janë dy anët e së njëjtës monedhë. Pra, kur përqendrohemi vetëm në një aspekt të vetes, që është aspekti "pozitiv", ne (pa)qëllimisht mund të "ha...
More

Why positivity is used to hide the “negativity”?

Reading time: 3 min In today’s world, one of the trends is to become positive. Everywhere you go, you meet people saying that they will do anything to stay in a positive vibration. This is absolutely fine, as long as we need to stay in a good mood and feel happy about it … But, the truth is that both “positivity” and “negativity” are two sides of the same coin. So, when we are focused only on one aspect of ourselves which is the “positive” aspect, we (un)intentionally might “forget” the “nega...
More

Frekuenca e vibrimit

Koha e leximit: 3 min Një gjë që më fascinon te njerëzit është frekuenca e tyre e vibrimit. Frekuenca e vibrimit është niveli energjetik në të cilin vepron një qenie (gjësend apo çkado tjetër që ekziston në natyrë). Me fjalë të tjera, ajo është “hapërisa” në të cilën jetojmë, veprojmë dhe funksionojmë si qenie. Sa më e lartë frekuenca, aq më lumtur dhe të vetëdijshëm jemi.   Secili njeri në mënyrë të natyrshme është në gjendje me e ndi brezin frekuencor në të cilin vepron ai vet dhe...
More

Why am I such a bad manifestor?

Reading Time: 3 minutes    I have been thinking recently about all the things I have manifested in this lifetime. My family and friends, my job, my spiritual path and my freedom. I am absolutely grateful for all the things I have attained in life right now. One thing I realized I am not good at it is MONEY. I am not a good money manifestor. While thinking about this, I’ve asked myself the following questions:       -   When do I think about __...
More