8 Marsi & Feminiteti

Sa herë që vjen 8 Marsi, mendimi i parë që më asocion me këtë datë lidhet me fjalët: nënë, grua, lule, sakrificë, shtypje, e së fundi edhe me termin FEMINITET. E rritur në një ambient si Kosova në vitet 80-90, me vëllaun dy vjet më të madh se unë, që për shkak të moshës si në aspektin fizik ashtu edhe intelektual më është dasht shumë energji për me konkuru me të në çdo aspekt (prej lojës së shahut, lojërave kompjuterike, tenisit, ping-pongut e deri te boksi e loja msheftas), prej fillimit...
More

Si frym’marrje

Si frym'marrje
Ka kohë që nuk kam shkru dhe po e ndjej këtë mungesë çdo ditë e ma shumë. Ajo që du me e nda me juve sot është eksperienca që e kam pas gjatë këtyre ditëve. Pas një kursi online intenziv që e kam mbajt këtyre ditëve, në mënyrë me e rujt energjinë edhe me u fokusu sa ma shumë në mësime, i kam lanë anash pothuajse tërësisht të gjitha gjanat tjera. Sa herë jam frymëzu apo më ka ra në mend ndonjë ide, e kam frenu veten me arsyetimin se nuk është momenti për me u marrë me diçka tjetër. Në f...
More

Should Education Have a Soul?

At the AMICAL 2016 conference last month, I was inspired by Maha Bali and Jim Groom’s presentation titled “Should Ed-Tech have an ethos? Teaching technologies in a post-Snowden age“. This title automatically reminded me of a famous triangle (modes of persuasion) of Aristotle, one of my brightest figures in the history of mankind, the founder of the Lyceum school in 335 BC. According to Aristotle, a good life is one that provides all the necessary conditions and opportunities for a pe...
More

A duhet Edukimi me pas Shpirt?

Në Konferencën e AMICAL 2016 muajin e kaluar, jam inspiru prej prezentimit të Maha Bali dhe Jim Groom me titullin “Should Ed-Tech have an ethos? Teaching technologies in a post-Snowden age“. Ky titull automatikisht më asocioj me trekëndëshin e famshëm (të mënyrës së bindjes) të Aristotelit, njërit prej figurave ma të ndritura të historisë së njerëzimit, themeluesit të shkollës Lyceum në vitin 335 para erës sonë. Sipas Aristotelit, një jetë e mirë është ajo që i ofron njeriut të gjitha kus...
More

Edukimi, Observimi & Egjipti i lashtë

Rrugës prej Kairos për në vizitë te piramidat e Gizës, ciceroni filloj tregimin e tij me fjalët: “Egjiptianët e vjetër kanë qenë observues të mirë”. Ata i kanë observu dukuritë natyrore, kanë qenë shumë të vëmendshëm për të gjitha ndodhit që i kanë rrethu. Kësisoj kanë arrit me ndërtu një civilizim, i cili vazhdon me e mahnit “botën moderne” edhe sot. Bota akademike, apo thënë ndryshe bota e atyre që merren me edukim në përgjithësi është e mbushur me njerëz që udhëhiqen prej egos së tyre....
More

Prej intelektit… Përtej intelektit

Njeriu është qenie multidimensionale, dhe si i tillë përfshin jo vetëm aspektin intelektual dhe fizik, por edhe atë emocional dhe shpirtëror. Intelekti si koncept, është i orientuar drejt definicioneve, rregullave si dhe zgjidhjeve logjike të problemeve. Ndërsa, aspekti emocional lidhet direkt me emocionet, me atë se si ndihemi përgjatë secilit moment të jetës sonë. Çdo debalans i mundshëm në njërin prej këtyre dimensioneve, shkakton probleme edhe në dimensionet tjera. Kështu, problemet e...
More